Наказателно право

  • Процесуално представителство по наказателни дела.
  • Представителство в Досъдебна и Съдебна фаза.
  • Явяване пред органите на полиция, следствие и прокуратура.
  • Защита в производство по налагане на мярка за неотклонение „Задържане под стража” и „Домашен арест”.
  • Висок процент на постигнати оправдателни присъди.
  • Предварителна защита – още преди образуване на наказателно производство, в хода на прокурорска и/или полицейска проверка по смисъла на Закон за съдебната власт.