НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ НАСЛЕДЯВАНЕ

Преслава Йорданова Адвокатски сътрудник   Законът за наследството ясно очертава кръга от наследници, като се разграничават четири реда наследници. В тези разпоредби е определено и кой каква част от наследството…

Continue ReadingНЯКОИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ НАСЛЕДЯВАНЕ

ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА. ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА РАБОТОДАТЕЛЯ.

Преслава Йорданова адвокатски сътудник   Въведение Страните по трудовото правоотношение имат насрещни задължения, неизпълнението на които може да причини вреди на насрещната страна.  След такова неизпълнение възниква имуществената отговорност на…

Continue ReadingТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА. ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА РАБОТОДАТЕЛЯ.

Закана с убийство – чл.144, ал.3 НК. Обвинение и защита.

Въведение  В следващите редове ще очертая основните белези на едно от престъпленията против личността, което макар и да притежава немалка степен на обществена опасност, сякаш често бива подценявано от обществото.…

Continue ReadingЗакана с убийство – чл.144, ал.3 НК. Обвинение и защита.