Учредяване на фирми

  • Учредяване на ООД /дружество с ограничена отговорност/. Учредяване на ЕООД, /еднолично дружество с ограничена отговорност/. Учредяване на персонални и капиталови търговски дружества. Изготвяне на учредителен акт или дружествен догвор. Изготвяне на устав.