Родителски права

  • Режим на лични отношения между родител и дете. Лишаване и ограничаване от родителски права. Привременни мерки за лични отношения с дете.