Домашно насилие

  • Иницииране на производство за издаване на заповед за защита или на заповед за незабавна защита в случаите на домашно насилие. Обезпечаване спазването на заповедта за защита.