Административно-наказателно право

  • Обжалване на Назателни постановлениения. Обжавлане на принудителни административни мерки (ПАМ). Административно-наказателното производство е средство за защита всеки път когато не сте съгласен/а с административно наказание, нажелоно Ви от държавна институция